شارژ انواع گازهای میکس جهت جوشکاری

شارژ انواع گازهای میکس و ترکیبی جهت جوشکاری های استیل ، آلومینیوم و غیره ، با بهترین کیفیت و دقت بالا مورد نیاز در صنایع سازه های فلزی ، خودرو سازی ها ، قطعات خودرو ، پیستون سازی ها و بسیاری از صنایع دیگر در مجموعه پرتو گاز انجام می پذیرد .