گاز آرگون ، گاز اکسیژن ، گاز کربنیک ، گاز نیتروژن ، گاز کورگون (میکس 18 درصد ) ، گاز هلیوم ، گاز متان ، گاز نیتروس اکساید ، گاز اتیلن ، گاز فریون ، گاز استیلن ، گاز هیدروژن و انواع گازهای ترکیبی در رنج درصد و ppm و ppb و انواع گازهای وارداتی ، انواع مایعات گازی 

گرید انواع محصولات : 99.9 ، 99.99 ، 99.999 ، 99.9999  

انواع سیلندر  5 ، 10 ، 20 ، 40 ، 50  لیتری  و انواع مخازن کرایجونیک در حجم های مختلف و .......

انواع شیرآلات روپیچ و توپیچ ، راستگرد و چپگرد ، ایرانی و خارجی  و انواع رگلاتورها و....